Bolestné se dá vyčíslit na finanční hodnotu

Ekonomika

Bolest můžeme rozdělit na několik definicí. Některá způsobuje újmu na srdci, kdy je spíš zaměřena na citovou stránku. Jiná a to konkrétně fyzická je známá snad každému z nás. Jen u někoho je to akutní záležitostí a jiní se s ní trápí delší dobu, kdy je její podoba chronického rázu. Bolest je většinou v souvislosti s nemocí nebo případným úrazem. Zde si bolest moc nevybírá, o jaký úraz se bude jednat. Například nejzákladnější formou pracovního úrazu je vyplacení bolestného. Jeho účelem je právě nahradit poškozenému újmu, která způsobila poškození zdraví a také si vyžádala další léčbu. Jen s tím rozdílem, že zde musí být nějaké postupy, které budou jasně a zřetelně prokazovat, že se bude jednat o pracovní úraz.

muž, který pláče ruce na obličeji a žena oblečená do kostýmku se založenýma rukama – odmítavý postoj

Vyplacení odškodného

Mnozí mají v sobě stále zakotveno, že nahlášením pracovního úrazu poškozují zaměstnavatele a tak ani drobné zranění nehlásí. V první řadě má zaměstnavatel povinnost, kterou mu ukládá zákon, se pro tento případ pojistit. Tudíž je celkem logické, že odškodnění poškozenému vyplácí pojišťovna. Ale je třeba tento úraz nahlásit zaměstnavateli a mít také svědectví, že se tak stalo v zaměstnání a poškozená osoba nijak neporušila žádné podmínky bezpečnosti a při výkonu zaměstnání vždy použila předepsané ochranné pomůcky. Poté je nutný lékařský posudek, který stanoví body za stupeň poranění a to nemusí být ihned. Může se tak dít i postupně, ale většinou je hrazeno jednorázově, po ustálení zdravotního stavu. Nikdo totiž nemůže vědět, jaký průběh nebo komplikace mohou nastat.

ochranné pomůcky při práci se dřevem – člověk, který upravuje paletu

Pojišťovny nemusí vyplácet plnou hodnotu

Mnohdy je kompenzace skutečně velmi nízká nebo se může stát, že ji pojišťovna zamítne. Rozhodně není čas to vzdávat. Bolestné Poradna Odškodnění je připravena zkonzultovat a prozkoumat, zdali nedošlo k nějakému pochybení. V případě, že ano, poté se již o nic nikdo starat nemusí. Odborníci si s tímto případem poradí a poškozený dostane kompenzaci, na kterou má právo v plné výši.