Dřina není ještě vše

Služby

Když má člověk svoji firmu, je nasnadě, že se musí věru otáčet, aby se uživil. A nejen aby uživil sám sebe, ale aby se dostalo i na jeho zaměstnance, i na ‚klíště‘, jež je na něj přisáté a jemuž se říká stát.
Takový podnikatel nebo majitel firmy musí zajistit výrobu toho či onoho, což byl třeba největší problém předchozího režimu, ale tím to pro něj rozhodně nekončí. Musí totiž zařídit i spoustu dalších věcí, bez nichž podnikání nemůže být nikdy úspěšné.

účetnictví

Aby se totiž mohlo v té které firmě vyrábět to, na co je tato specializovaná, je třeba mít nejen šéfa, ale i zaměstnance všech potřebných profesí a odborností. Pak je nezbytné sehnat i veškeré potřebné stroje, nástroje a přístroje, ty všechny v dostatečném množství a nejlépe i s určitou rezervou, je třeba mít zajištěné dodávky energie, materiálů a surovin, a to logicky nejen v množství, jež je potřeba ten který den, ale i na delší dobu, ‚pro strýčka Příhodu‘. Je třeba mít plány, aby se stihly včas realizovat všechny objednávky, je vhodné vyrobit i něco navíc, pokud je naděje, že se najde i někdo nový, kdo by o to náhle stál, zároveň je však také třeba zajistit, aby se zbytečně nevyrábělo na sklad, aby se nikde neválely nezužitkovatelné hodnoty.

Pak je třeba mít přehled o tom, kde se dají sehnat potřebné materiály a suroviny a za jakých podmínek, je třeba mít nejen přehled o tom, co klienti podniku chtějí, ale i vizi, co tito budou chtít v budoucnu. Je třeba mít povědomí, kontakty.
A logicky je nezbytné mít v takové firmě i pořádek. Což u malých podniků s nanejvýš pár zaměstnanci není zase až tak složité, ale v případě větších firem už jde o zapeklitou věc. Protože zkuste ohlídat desítky či stovky pracovníků, zkuste uhlídat tisíce položek v obřích skladech! Zkuste mít ve stohu faktur přehled o tom, komu bylo dodáno a komu ne a kdo zaplatil a kdo dluží!

kalkulačka

Hrozná představa, že? To ovšem jenom v případě někoho, kdo nemá pořádný informační systém. Takový, který pro podnikatele v mnoha ohledech znamená spásu. Protože ten dokáže udržet pořádek v mnoha věcech, díky němu je přehled.
A jenom firma, v níž je přehled, má naději na zářnou budoucnost.