Jachting je technický sport, provozují jej muži, ale i ženy

Sport

Kdo má zájem tuto sportovní aktivitu vyzkoušet, měl by se nejprve seznámit s teorií. Tak je tomu ostatně u všech sportů, ale v jachtingu to platí dvojnásob. 
Cvičná plavba
Až půjdete na svou první cvičnou plavbu, nebojte se na cokoli zeptat. To pochopitelně neplatí jen pro první plavbu. Jachting je především sport technický, vyžaduje důkladnou teoretickou průpravu a není na škodu, když se jednotlivé zásady bezpečného jachtingu několikrát za sebou zopakují. Jakékoli nesrovnalosti musíte konzultovat se zkušeným plachtařem ještě před plavbou a cvičnou plavbu lze domluvit i před hlavní sezónou.
jachta na moři
Žádné nesmyslné poučky nazpaměť
Někomu to může připadat až hloupé, ale u všech technických sportů jsou teoretické znalosti bez praktického příkladu k ničemu. Důležité je všemu porozumět, případně si to odvodit, ale hlavně si to odzkoušet. Přečíst si něco z knih, aniž bychom pochopili princip, pro plavbu na lodi nestačí.

Vhodný oděv je základ
Ne vždy máte štěstí na teplý slunečný den. Proto nezapomínejte na oděv, který Vás ochrání před nepřízní počasí, zejména před silným větrem. Raději více teplých vrstev, které můžete odložit, než prochladnout a zbytečně onemocnět. A pamatujte, že alkohol tuto situaci neřeší, ztrácíte pak schopnost řídit loď zodpovědně, může snadno dojít k úrazu a poškození lodi.
námořní plachtění
Zakotvení
Lodě by měly kotvit v zátoce, která je chráněna proti působení větru. Loď kotví vždy zádí nasměrovanou ke břehu, aby se do ní lépe nastupovalo, jistí se pak lanem za pevný kolík na břehu.
Plachty se roztahují vždy při nasedání krátce před vyplutím, po přistání se plachty stahují, vytažené se nechávají jen po dešti, aby vyschly. V případě silného větru je odplouvání a přistávání vhodné jen se staženými plachtami.
interiér člunu
Plavba se zadním bočním větrem
Každá loď pluje po větru a vítr nadouvá plachtu buď kolmo ve směru jízdy směrem odzadu, nebo šikmým směrem (bočním zadním). Na to musíte vždy pamatovat zejména při kormidlování. Směr plavby se opatrně, s citem, koriguje tak, aby nedocházelo k přehození ráhna. Začátečníkům a nezkušeným plachtařům se nedoporučuje plout jen se zadním větrem, bezpečnější je vždy směr zadní boční.
Loď se řídí v principu podobně, jako letadlo. Ideální stav nastává, když se vítr opírá do plachty pod úhlem 20 stupňů. Tehdy se plachta chová jako křídlo letadla a vzniká aerodynamický vztlak. Ten loď zčásti naklání a zčásti ji posouvá kupředu. Teorie je poměrně snadno pochopitelná, vyzkoušet ji však musíte v praxi a to už vyžaduje určitou zručnost a zkušenosti.