Konec svobodného internetu?

Internet

Kontroverzní článek 13
Součástí evropské směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu je článek 13, který zatíží internetové providery přímou odpovědností za obsah nahraný uživateli. Sporná reforma se dotkne nejen celé řady serverů, především sociálních sítí a zpravodajských portálů, ale bude znamenat zásadní změnu pro všechny uživatele internetu. Může zasáhnout nebo dokonce zničit řadu odvětví jako je parodie, let’s play, covery, karaoke, remixy nebo recenze.  To vše lze totiž za určitých okolností považovat za šíření nelegálního obsahu. Protipirátský článek 13 má zcela překazit porušování autorských práv nelegálním nahráváním na internet. V praxi to může znamenat buď zavírání serverů, na něž se dá ukládat obsah, nebo mazání jakýchkoli videí podezřelých z pirátství.
panáčci v kole
Zamezí se přístupu k informacím?
Zatímco reforma autorských práv je namířena zejména proti „velkým zlým“ platformám jako je Google či Facebook, které se nechtějí dělit s vydavateli o výdělky z reklam, vůči běžným uživatelům internetu se tváří přívětivě. Novou legislativou však může být ohrožen přístup k informacím pro všechny z nás.  Úprava autorského zákona nastolí horší podmínky pro sdílení informací. To se dotkne i Wikipedie, přestože jsou internetové encyklopedie z této směrnice vyňaty. Znesnadní to vyhledávání informací, které už pro wikipedisty nebudou tak snadno dostupné.
panáček u infa
Čeká nás éra online cenzury?
Filtrováním informací, například v zájmu mocenských elit, může internet následovat ostatní sdělovací prostředky a stát se nástrojem mediální manipulace. Potom přestane být platformou pro svobodný projev kohokoli, kdo zpochybňuje všeobecně přijímaná a preferovaná stanoviska. Cenzura v podobě filtru může vytřídit nonkonformní postoje hned při jejich zveřejnění. Přijdeme tak o možnost veřejně a svobodně se k čemukoli vyjádřit. Není tedy divu, že rozhodnutí europoslanců vyvolalo na internetu rozhořčené reakce a vlnu protestů v souvislosti s dotčením našeho práva na svobodu projevu.