Rabi Löw čili Maharal

Muži

Určitě každý z Vás zaslechl jméno rabi Löw. Většina lidí ví, že se jedná o pražského vrchního rabína z období rudolfínské Prahy. Známý je především díky tomu, že je spojován se vznikem legendárního Golema. Ano rabi Löv byl otec Golema. Není to úplně spravedlivé, protože i bez hliněného Golema se jednalo o velmi zajímavou osobnost.

davidova hvězda

Rabi Löw se narodil v Poznani v rabínské rodině. V poměrně mladém věku mu byl nabídnut úřad vrchního moravského zemského rabína v Mikulově. Málokdo ví, že v Mikulově působil opravdu velmi dlouhou dobu. Celých dvacet let. Pak odchází do Prahy. Vypráví se, že se na Pražském hradě osobně setkává s císařem Rudolfem II., ovšem obsah schůzky byl bohužel tajných. Zřejmě se ovšem týkala alchymie a kabaly, protože toto byl společný zájem císaře i rabína.

V roce 1592 pochází Rabi z Prahy do Poznaně, kde se stává rovněž zemským rabínem. Po krátké době se do Prahy vrací a umírá zde v roce 1606. Je zde také pohřben a jeho hrob představuje téměř poutní místo pro mnoho cizinců.

 

Významný učenec rudolfínské Prahy

Rabi Löw (známý také jako Maharal) proslul jako učenec. Udržoval přátelské styky nejen s židovskými souvěrci. Přátelil se například s Tychonem de Brahe.
štít davidova

Je považovaný za předchůdce chasidismu. Hodně se zabývá také etikou a vzděláváním. Podle některých zdrojů, jeho dílo znal Jan Amos Komenský, který se jím nechal významně inspirovat.

Jeho dílo je poměrně rozsáhlé. Smutné je, že až na výjimky nebylo vydáno v českém jazyce. Jedná se především o náboženské texty a k porozumění textů je zapotřebí mít poměrně rozsáhlé znalosti z judaismu.

Pro milovníky hebraistiky může být útěchou, že alespoň některé z jeho knih byly vydány v Češtině a zásluhu na tom má nakladatelství P3K. Jedná se o útlé svazky Stezka Tóry, Ner Micva – o svátku Chanuka, Stezka návratu. Jeho knihy vycházejí v angličtině a hebrejštině.