Široká škála thajských masáží

Nezařazené


Thajské masáže to je pojem, pod kterým se skrývá velmi rozmanitá péÄe o tÄ›lo i mysl. V principu je to samozÅ™ejmÄ› stále tatáž technika, která se snaží o odblokování bolesti i o psychické uvolnÄ›ní. Dopřát si vÅ¡ak můžete takový typ, který vám a vaÅ¡im potÅ™ebám momentálnÄ› nejlépe vyhovuje. Uvolnit si můžete nechat celé tÄ›lo, ale máte možnost dopřát si rovněž péÄi jenom lokální. Hlava, záda, obliÄej, nohy, chodidla i klouby. TÄ›mto Äástem tÄ›la je možné vÄ›novat speciální péÄi. Tady vÅ¡ude vás bude tato nÄ›kolik tisíc let stará technika úspěšnÄ› léÄit.

TradiÄní léÄebná procedura

NÄ›kdo relaxuje v saunÄ›, nÄ›komu vyhovuje odpoÄinek ve vířivce, jinému dÄ›lá dobÅ™e sluníÄko infrasauny. Možností jak odpoÄívat a nabírat síly je spousta. Mezi ty, které jsou pro svoji úÄinnost velmi oblíbené, patří také thajské masáže. Je to péÄe, jež na sebe vzala tuto podobu už pÅ™ed více než dvÄ›ma tisíci lety. Na způsobu provádÄ›ní se za tu dobu nezmÄ›nilo vůbec nic. Technika je stejná, neboÅ¥ vychází z urÄitých názorů na život a na to, co tÄ›lo a mysl ke své spokojenosti potÅ™ebují. Je to tradiÄní péÄe, která je vÅ¡ak i v dneÅ¡ní moderní dobÄ› stále vyhledávaná a velmi oblíbená.