Časté chyby při zajištění izolace střechy obytného domu

Bydlení

V zimním období uniká skrze šikmou střechu domu přibližně pětadvacet procent tepla. To proto, že teplý vzduch stoupá vzhůru a nelze se tomuto fyzikálnímu principu vyhnout. Dokonce i takový pasivní dům vykazuje tepelné ztráty skrze střešní krytinu. Největší objem ztrát se týká pochopitelně objektů, které nemají střechy zateplené vůbec, a poměrně značné ztráty tepla vznikají i tam, kde je tepelná izolace špatně navržena. Tehdy jde o nevhodně zvolený materiál, jeho malou tloušťku, netěsnosti ve spárách, zejména v podomácku vytvářených neodborně provedených konstrukcích.
dřevěný dům

Na propustnosti izolační vrstvy závisí úspora tepelné energie

Běžná izolace střechy zpravidla začíná na tloušťce 200 mm, optimální tloušťka se ovšem pohybuje v rozmezí 260 – 320 mm. U pasivních a nízkoenergetických staveb se na sílu izolace klade důraz větší, tam by měl být v rozmezí od 350 do 400 mm. Na izolační vrstvě nemá smysl šetřit, nehledě na to, že samotná pořizovací cena materiálu je velmi nízká.
Zásadou je pokládat izolační materiál vždy minimálně ve dvou vrstvách. Tím se přeruší tzv. tepelný most. Jde o to, že dřevěné krokve vedou teplo čtyřikrát rychleji než minerální vata, následně prochládají, kondenzuje na jejich povrchu voda a mohou se tu tvořit plísně. Vhodným řešením je tzv. nadkrokevní zateplení – tím je pokládka tuhých hranolů z EPS, střídavě s měkkou minerální vatou Isover.
rozestavěný dům

Parozábranu nepodceňujte

Velmi záleží na tom, jak kvalitně je položena vrstva tzv. parozábrany. Ta musí být napnuta těsně pod obkladovým materiálem, tedy co nejblíže směrem do interiéru, a především se nesmí nikde prorazit. Jednotlivé pláty musí být také mezi sebou spojeny izolační lepicí páskou. Pokud je izolace příliš daleko od sádrokartonu, neplní svou funkci a vzdušná vlhkost se tu bude mezi sádrokartonem a parozábranou srážet. 
zasněžený dům
V současné době je na trhu unikátní parozábrana Isover Vario, která částečně propouští vlhkost do interiéru a dává jí tak možnost vysychat. Tato fólie je vhodná zejména tam, kde je členitý povrch pod krytinou, a kde může dojít k různým chybám při pokládce parozábrany. Zároveň je Vario jakousi jistotou oproti běžné izolační fólii.