Instalatéři řeší i havárie topení

Internet


Když vám doma praskne radiátor, a takovéto závady se bohužel mohou přihodit i u relativně nového výrobku, vypukne panika, anebo to alespoň výrazně změní průběh běžného denního harmonogramu. Nastává výjimečná situace, a na tu byste měli být připraveni. Jistě, že předem nevíte, zda vůbec, a který radiátor praskne, a odkud začne odtékat voda, ale měli byste mít připravené záložní pracovní postupy. Jak si počínat, když se něco takového stane?

regulátor ústředního topení

Voda je špinavá – z topení obvykle odtéká silně zašpiněná tekutina, proto je nutné co nejdříve podložit pod prasklinu vhodnou nádobu a dbát o to, aby se tím nepotřísnil koberec a další podlahové krytiny. Odtékající voda také může nevratně poškodit plovoucí podlahu, jednotlivé desky se mohou nevzhledně zkroutit.

plechový radiátor

Voda obsahuje nemrznoucí směs – v některých topných systémech může být záměrně přidána nemrznoucí směs, a ta bývá prudce jedovatá. Buďte velmi opatrní a pracujte v gumových rukavicích, aby jed nepronikal skrze pokožku do krevního oběhu. Dbejte i o to, aby se v blízkosti havarijního místa nepohybovaly děti a domácí zvířata. Nemrznoucí směs může zahubit i pokojové rostliny, to aby vás nenapadlo je vodou z topení zalévat.

Červenec versus leden – praskne-li topení v červenci, kdy topný systém není v provozu, postačí pouze vypustit vodu ze systému a instalatéry volat třeba až za týden. Rozhodně to nespěchá a není to havarijní situace. Nezneužívejte této situace k přivolání havarijního servisu nonstop, instalatér v Praze Kanalizace instalatéři řeší v rámci havarijních situací důležitější věci. Něco jiného je ale závada na topení v lednu, tehdy je nutné přivolat instalatérský servis co nejdříve. Uvědomte si, že v mrazivém počasí se i v zateplené budově během několika hodin bez vytápění ochladí třeba až o deset či patnáct stupňů Celsia, což může mít velmi negativní vliv na pokojové rostliny a některá zvířata. Nemluvě o malých dětech, seniorech nebo nemocných osobách.