Osolte si vodu v bazénu

Produkty

Osolit si vodu v bazénu je velice jednoduché, ale aby to mělo nějaký význam, musíte k tomu použít sůl pokud možno nerafinovanou, tedy v původním složení, jakou naleznete v mořích a oceánech. Pro tyto účely se také prodává sůl mořská, získávaná odpařováním vody na pobřeží, na k tomu upravených plochách. Důležité je, aby nebyla mořská voda kontaminovaná toxickými látkami, např. ropou, a aby šlo pouze o přirozený odpařovací proces bez zásahu nějakými technologickými prostředky, např. záhřevem.

dívka v bazénu

Tuto sůl pak můžete přidávat do koupele ve vaně, případně do bazénu, ovšem s ohledem na vysokou korozivní schopnost slané vody. Mořská sůl v přirozené podobě je zdraví prospěšná pro mnohé z nás, včetně dětí a seniorů, a pokud toužíte po změně a dalším zpestření, můžete využít i sůl Epsomskou, tedy síran hořečnatý, což je velmi dobrý zdroj hořčíku, vstřebáváním skrze pokožku.

voda v bazénu

Solonizační zařízení

Mořská sůl Chlorito se v bazénech využívá i pro desinfekční účely. Jedná se o speciálně upravenou sůl, která je již zbavená většiny minerálů, a do bazénu se sype v přibližně desetinásobně nižší koncentraci, než jaká je v mořích.

Tato sůl je podrobována v roztoku s vodou elektrolytickému rozkladu, kdy se do vody na jedné elektrodě uvolňují ionty sodíku, a na druhé elektrodě ionty chlóru. A chlór se pak ve vodě chová podobně, jako v úpravnách pitné vody, která je distribuována do vodovodního řadu.

Rozklad mořské soli je druh chlorové bazénové chemie a poskytuje výhodu zejména v tom, že není nutné doma skladovat chlorové tablety chlornanu sodného. Chlornan sodný v tabletách je velmi toxický a nebezpečný pro rostliny, zvířata a zejména malé děti, které tablety mohou objevit, hrát si s nimi a třeba je i ochutnat.

Údajně je také tento způsob desinfekce šetrnější k pokožce a sliznicím a není tak agresivní, jako u chlornanu sodného.