Vaše sídlo firmy je velmi důležité

Nezařazené


SprávnÄ› umístÄ›né a také vytvoÅ™ené sídlo firmy je nutností, pokud chcete, aby vaÅ¡e spoleÄnost kvalitnÄ› fungovala a byla důvÄ›ryhodná. Také je to samozÅ™ejmÄ› dáno zákonem, a každá firma si své sídlo vždy peÄlivÄ› vybírá. Dnes již máte skvÄ›lou možnost nechat si sídlo firmy založit a následnÄ› také spravovat, pomocí nÄ›které ze spoleÄností, které se tímto zabývají. My jsme spoleÄností, která se v této oblasti pohybuje již dosti dlouho, a naÅ¡e zkuÅ¡enosti jsou pro vás tou nejlepší zárukou, že vaÅ¡e sídlo bude fungovat a také vaÅ¡e podnikání bude dle zákona.

V ceně za poskytnutí sídla je zahrnuto:

V naší cenÄ› za sídlo firmy jsou zahrnuty tyto položky: oznaÄení sídla dle vÅ¡ech zákonných pÅ™edpisů a parametrů, založení a následná správa vaší poÅ¡ty a založení schránky pro tyto úÄely, informování o pÅ™ijetí poÅ¡ty a dalších náležitostech prostÅ™ednictvím e-mailu a v neposlední Å™adÄ›, si můžete povÅ¡imnout, že neplatíte žádné jednorázové, nebo zÅ™izovací poplatky, platíte pouze za odvedenou práci a služby. K dispozici je vám také ceník naÅ¡ich služeb.